Doprava

Uhlí je k nám naváženo zakrytými kamiony, aby nedocházelo k snížení kvality povětrnostními vlivy a mechanickému poškozování při vykládce z vagonů. Veškerý sortiment  z uhelných skladů Hostěradice  je rozvážen avií nebo multicar 4x4. Za deště je uhlí rozváženo zaplachtovanými auty.